Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YURTDIŞINA TÜRK PARASI VE DÖVİZ ÇIKIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 
            10.000,-Euro ve eşitini aşan döviz (efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtalar) ve 25.000,-TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler yurt dışına çıkarılırken gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulması esası getirilerek, söz konusu hükümler AB mevzuatı ve uluslararası normlar ile uyumlu hale getirilmiştir.
 
            Bu çerçevede, yolcu beraberi yapılan 10.000,-Euro ve eşitini aşan döviz ile 25.000,-TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerlerin muhafaza altına alınacağı ve durumun şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildirileceği, ayrıca gümrük idarelerince 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacağı hükme bağlanmıştır.
 
            Bu itibarla, vatandaşlarımızın mağduriyetin oluşmaması için yurt dışına çıkışlarında yukarıda belirtilen esaslara dikkat etmeleri gerekmekte olup, gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz ermektedir.